FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om hur det fungerar att erbjuda sina anställda en förmånscykel samt de frågor arbetstagare som vill teckna ett avtal om en förmånscykel funderar på.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice.
Telefon: 011-470 84 35
E-post:

Arbetsgivare

Varför välja Ecochange som partner? 

Ecochange är uppfinnare av förmånen Förmånscykel och är idag Sveriges ledande leverantör av lösningen. Vi omsätter över 350 miljoner kronor och har längst erfarenhet med över 65 000 cyklar levererade runtom i hela Sverige. Vi har vårt säte i Norrköping med en egen helt unik och specialanpassad organisation bland annat för support för såväl medarbetare som arbetsgivare, trygghetslösning och webb. 
 
 Tillsammans med Cycleurope som tillverkar bland annat Crescent, Monark och Sjösala har vi i flera år paketerat och levererat det som vi är helt säkra på är Sveriges klart bästa lösning på förmånscykel.

Vem tecknar avtalen? 

Ni som arbetsgivare hyr cyklarna via Ecochange finansbolag och betalar hyra månadsvis. Själva förmånsavtalet tecknas mellan er som arbetsgivare och era anställda. Ecochange levererar cykeln och tillsammans med utvalda samarbetspartners som hjälper er som arbetsgivare och medarbetarna med en helt unik garanti, trygghetslösning, support och frågor under hela avtalsperioden.

Hur länge pågår avtalet? 

Avtalet för Förmånscykel gäller i 36 månader och medarbetarens val av cykel/cyklar är bindande. Vissa undantag gäller, till exempel vid uppsägning, pensionering eller annan orsak till att löneavdrag inte kan genomföras. Allt ingår i vår lösning. 

Vad kommer Förmånscykeln kosta oss som arbetsgivare? 

För er som arbetsgivare är Förmånscykeln ekonomiskt helt kostnadsneutral. Samma månad som ni betalar hyra till finansbolaget genomför ni ett bruttlöneavdrag. Lösning belastar inte er balansräkning. 

Kan vi göra en speciallösning med andra cyklar för mitt företag? 

Vår målbild är att alla våra kunder ska ha samma låga priser och att vår lösning är lika för alla. I konceptet ingår allt som vi enligt vår långa erfarenhet vet att ni eller medarbetaren behöver. Det kan inte väljas bort.
 
 Med Ecochangemodellen blir fokus på att erbjuda medarbetarna Sveriges bästa förmånscykellösning och tillsammans bidrar vi alla till att hela Sverige rullar. 

Är det förmånligt att teckna en förmånscykel? 

Ja såväl ekonomiskt som trygghetsmässigt. Ser man till vad man sparar på både cykel, garantier och trygghetslösning är det en mycket populär förmån bland våra kunder. Normalt sparar era medarbetare upp till 40 procent jämfört med ett köp i butik. 
 
 Med nya skattereglerna från 1 januari 2022 där man bara ska beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår, ökar besparingen ytterligare med upp till 4 500 kronor beroende på vilket skatt medarbetaren betalar och val av cykel.
 
 Det finns god tillgång på marknadsledande cyklar som man slipper lägga ut pengar för själv. Vi tror också att tryggheten och enkelheten att växla lön mot en cykel gör det smidigt för dig att ha en kvalitetscykel under lång tid. 
 
 I regel beställer ca 30 procent av medarbetarna en förmånscykel under ett avtal, vilket visar på dess popularitet och attraktivitet som förmån. 

Hur snabbt kan jag lansera ett erbjudande och när sker leveransen? 

Ecochange har beställt en stor mängd cyklar långt i förväg för att ha dem tillgängliga för snabb leverans. I och med att alla våra kunder får exakt samma villkor finns underlag färdigt och vi kan lansera en lösning inom en vecka. Leverans påbörjas runt 2–3 veckor efter beställningsfönstret stängt. 

Blir det inte mycket administration om medarbetarna kan beställa när de vill? 

För att öka erbjudandets genomslagskraft och hålla nere er administration till ett minimum lanseras Förmånscykel vid noga utvalda beställningsfönster varje år. Då får de medarbetare som är intresserade prova cyklarna, ta ett aktivt beslut och beställa den/dem.
 
 Denna modell är helt överlägsen och att beställa precis när man vill och sparar alla inblandade en enorm tid på förvaltning, lansering och avtalshantering. 

Vad gäller med GDPR? 

Ecochange blir ert personuppgiftsbiträde och kan därigenom hantera era medarbetares uppgifter på ett korrekt och säkert sätt. 

När görs första bruttolöneavdraget? 

Första bruttolöneavdraget sker i samband med leveransen av medarbetarnas cyklar. Vi levererar ett komplett underlag med bruttolöneavdrag, förmånsvärden och vad som ska dras på lönen för varje medarbetare. 

Är räntan fast eller rörlig? 

Ecochange har fast ränta på förmånscyklarna, den ändras inte under avtalet. Extra tryggt vad som än händer i världen. 

Vad har vi för stöttning under avtalet? 

Ecochange har en egen administrativ kundservice för er. Ni får en kort utbildning om konceptet administrativt och sedan har ni fri support under hela avtalet. Följer ni best practise blir er administrativa insats minimal. 

Vad händer om medarbetaren inte vill köpa ut cykeln vid avslut? 

Då lämnar de tillbaka cykeln till Ecochange på anvisad plats.
 
 Oavsett val sköter Ecochange hela hanteringen: leasingavslut, erbjudandet till medarbetarna och återtag av cyklarna. Detta belastar inte er som arbetsgivare. 

Ingår det någon garanti och vad är skillnaden mot vanliga handeln? 

Ecochange erbjuder en unik 3-årig garanti för samtliga cyklar och tillval om inget annat anges. Vår garanti är mycket längre och mer omfattande än ett köp i butik eller via e-handel. Garantin gäller inte vid onormalt slitage, för batterier eller förslitningsdelar, exempelvis däck, kassett eller kedja. Är oturen framme vänder sig medarbetaren sig till avtalad partner eller närmaste auktoriserade servicepartner om denne bor på annan ort. Ecochange har ett stort servicenätverk partners över hela Sverige. 

Hur vet jag att det finns ett bra hållbarhetstänk kring erbjudandet? 

Ecochange lever upp till de högt ställda kraven hos seriösa leverantörer. Vi är ISO 14001 certifierade (miljö) och erbjuder marknads- och hållbarhetsmässigt ledande Svensktillverkade cyklar från Varberg och Vansbro. 

Hur hjälper Ecochange till om cykeln skulle bli stulen? 

I grunden använder medarbetaren sin hemförsäkring. Ecochange hjälper till att sköta administrationen och förse hemförsäkringsbolaget med relevanta uppgifter efter att medarbetaren polisanmält stölden samt kontaktat sitt försäkringsbolag. 
 
 Därefter ser vi snabbt till att medarbetaren blir ersatt med en likvärdig eller bättre cykel, även om försäkringsbolaget gjort en åldersavskrivning. Ecochange täcker såväl en del av medarbetarens självrisk (eller hela om denne väljer det), samt skyddar mot avskrivningar från ditt hemförsäkringsbolag.
 
 Det ger ett unikt och tryggt skydd i händelse av stöld eller otur och medarbetaren riskerar inte att hamna i en skuldfälla vilket kan bli konsekvensen med ett mindre genomtänkt upplägg. 

Erbjuder Ecochange självriskeliminering? 

I grunden täcker vi upp en stor del av självrisken vid totalskada eller stöld av cykeln.  Då har medarbetaren alltid ett bra grundskydd vid stöld eller skada. 


 Flera försäkringsbolag har ibland lite högre självrisker som räknas fram i procent av värdet. Väljer man en dyrare cykel rekommenderar vi medarbetarna den självriskeliminering som vi erbjuder som tillval. Då slipper medarbetaren en högre kostnad om oturen är framme. 

Vilka trygghetslösningar ingår i avtalet? 

Under hela hyresperioden har ni trygghetslösningar som medföljer Förmånscykelpaketet:

 Ecochange tar tillbaka obegränsat med cyklar om medarbetaren själv säger upp sig. Inga självrisker för er som arbetsgivare, utan vi löser cykeln från hyresavtalet och minskar er hyra.

Vad händer om anställningen upphör under avtalet? 

Då upphör även medarbetarens förmåncykelavtal. Om anställningen avslutas finns två val: antingen lämna tillbaka cykeln till Ecochange eller att köpa ut cykeln till då rådande marknadsvärde. Det finns inget som helst tvång, att cykla ska vara lätt och enkelt. 

Vad händer om medarbetaren blir helt sjukskriven under avtalet? 

Om medarbetaren, till följd av sjukdom, är helt frånvarande från sitt arbete mer än en månad, och inte uppbär bruttolön som täcker hyran, finns en försäkring som täcker bruttolöneavdraget under resterande sjukperiod. Ecochange tar hela kostnaden. 

Vad händer om medarbetaren blir föräldraledig under avtalet? 

Om ledigheten påbörjas senare i avtalet finansierar vår trygghetslösning medarbetarens månadskostnad, utan tidsbegränsning eller självrisk under en avtalad period. 

Vår miljöpolicy 

Ecochange erbjuder kostnadsneutrala, smidiga, och trygga personalförmåner. Vår starkaste positiva miljöaspekt är vårt huvuderbjudande Förmånscykel. 

Vi verkar för ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamheten för en renare miljö och arbetar för att reducera vår negativa miljöpåverkan. På så sätt verkar vi för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Som ett led i denna process tar vi hand om allt elektronikavfall, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial mm för återvinning.

Inom logistiken strävar vi efter effektivitet som bl.a. minimerar transporter. 

För internt bruk väljer vi även produkter som är miljövänliga och energieffektiva.

Som stor återförsäljare av tjänster och produkter inom personalförmåner tar vi ansvar och väljer noggrant distributörer och produkter som är miljöanpassade.

Genom utbildning och information till våra medarbetare engagerar vi oss för ett ökat medvetande i miljöfrågor.

Detta innebär att vi tillsammans med våra kunder säkrar den totala kvaliteten och miljövinsten.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår de av myndigheterna och av övriga intressenter fastställda miljökrav.

Arbetstagare

Varför får jag ett erbjudande om en förmånscykel? 

Syftet med förmånscykel är att erbjuda en attraktiv personalförmån som ger dig chansen att förbättra hälsan samtidigt som du sparar miljön och pengar. Trenden i Sverige är att fler och fler vill cykla – din arbetsgivare och Ecochange hoppas att du finner erbjudandet attraktivt. 

Vad ingår i avtalet? 

Avtalet om en förmånscykel via Ecochange och din arbetsgivare ger dig mycket mer än bara en cykel, det ger ett tryggt, smidigt och enkelt cykelägande under hela avtalstiden. Förutom hyran av din cykel och eventuella tillbehör ingår även leverans och injustering, vajer eller kättinglås, unik treårig garanti, reflexväst och support.
 
 Vidare ingår dessutom en unik trygghetslösning i händelse av stöld, olycksfall, föräldraledighet, tjänstledighet eller långtidssjukdom. Allt detta är delar som vanligtvis inte går att köpa separat eller få paketerade om du handlar i butik eller på nätet. 

Vem tecknar jag avtalet med? 

Avtalet tecknas mellan din arbetsgivare och dig som anställd. Ecochange levererar cykeln och hjälper dig med garanti, support och frågor under hela hyresperioden. 

Hur länge pågår avtalet? 

Avtalet gäller i 36 månader och ditt val av cykel/cyklar är bindande. Vissa undantag gäller, till exempel uppsägning, pensionering eller annan orsak till att löneavdrag inte kan genomföras. 

Är det förmånligt att teckna en förmånscykel? 

Ja, både ekonomiskt och trygghetsmässigt. Ser man till vad man sparar på både cykel, garanti och trygghetslösning är det väldigt förmånligt och en mycket populär förmån bland våra kunder. Normalt sparar du som medarbetare upp till 40 procent jämfört med att köpa en cykel i butiken.
 
 Det finns god tillgång på marknadsledande cyklar som du slipper lägga ut pengar för själv. Tryggheten och enkelheten att växla lön mot en cykel gör det smidigt för dig att ha en kvalitetscykel under lång tid.
 
 Det har visat sig att i regel beställer runt 30 procent av medarbetarna en förmånscykel under ett avtal, vilket visar på dess popularitet. 

Finns det obegränsat antal cyklar när jag beställer? 

Nej, vi beställer cyklar långt i förväg för att ha dem tillgängliga för leverans. Vissa modeller och storlekar kan därför ta slut under en beställningsperiod.

När görs första bruttolöneavdraget? 

Första bruttolöneavdraget sker i samband med leveransen av din cykel.

Är räntan fast eller rörlig?

Din arbetsgivare har fast ränta på förmånscyklarna, den ändras inte under avtalet. En extra tryggt med tanke på oroligheter som sker i världen. 

Vad kostar det att köpa ut cykeln efter avtalsperioden? 

Kostnaden för att köpa ut din cykel efter tre år är baserat på det då rådande marknadsvärdet för cykeln. Med rådande skatteregler kan och får vi inte göra gissningar eller förutspå vad eventuell kostnad kommer att vara. Det kan vara tryggt att veta att prisbilden på tre år gamla cyklar med avtal som löper ut idag är så attraktiv att de flesta väljer att köpa loss den. 

Hur gör jag om jag inte vill köpa ut cykeln efter hyresperioden? 

Då lämnar du tillbaka den till Ecochange på anvisad plats. 

Hur levereras cykeln? 

Din cykel levereras hem till dig på en tidpunkt som du och speditören kommer överens om. Du blir aviserad med ett förslag en eller ett par dagar innan leverans. 

Är cykeln färdigmonterad vid leverans? 

Cykeln är grundmonterad och utprovad vid leverans. Det betyder att lampor, lås, hjul med mer är installerade. För att inte skada cykeln under transport återstår det att vrida upp och justera styret, montera pedaler och eventuell cykelkorg. Detta får du själv sätta fast. Efter leverans erbjuds du hjälp med injustering samt om du har frågor kring cykeln och dess funktion hos en av Ecochanges servicepartners. 

Ingår det någon garanti? 

Ecochange erbjuder en unik 3-årig garanti för samtliga cyklar och tillval, om inget annat anges. Vår garanti är mycket längre och mer omfattande än om du köper en cykel i en butik. Är oturen framme vänder du dig bara till närmaste auktoriserade servicepartner, som anges i beställningsportalen. Du kan även kontakta oss på Ecochange för tips. 
 Läs mer om garanti under din arbetsgivares Allmänna villkor för hyra av förmånscykel. 

Ingår service? 

Ecochange erbjuder garantiservice, det vill säga hjälp vid eventuella fabriksfel. Vi hjälper även till att kostnadsfritt justera och kolla igenom din cykel i samband med att vi kommer till din stad för visning av cyklar. Önskar du en mer omfattande årlig underhållsservice kan du välja till detta som ett tillval under tillbehör eller ta kontakt med en lokal servicepartner och ersätta denne själv enligt överenskommelse.
 
Väljer du en elcykel, en träningscykel eller tänker använda din förmånscykel mycket rekommenderar vi årlig service för bästa funktion och garantier. Passa på att välja det som tillval så får du det till en förmånlig månadskostnad. 

Vad kostar det att ladda ett batteri till elcykeln? 

De flesta batterier till elcyklarna har en kapacitet på 300W till 625W. Beroende på elpriset kostar det enbart någon eller några kronor per laddning. Utslaget blir det uppskattningsvis mellan 20 och 40 öre per mil.

Hur vet jag att det finns ett bra hållbarhetstänk kring erbjudandet? 

Ecochange lever upp till de högt ställda kraven hos din arbetsgivare. Vi är ISO 14001-certifierade (miljö) samt erbjuder marknads- och hållbarhetsmässigt ledande svensktillverkade cyklar tillverkade i Varberg och Vansbro. 

Hur sköter man sin cykel bäst? 

Ecochange erbjuder kvalitetscyklar tillverkade för svenskt klimat. Vi rekommenderar att du följer tillverkarnas rekommendationer, men regelbunden tvätt, smörjning av kedja och service gör att du får en trygg cykelupplevelse.
 
 För att verka för en hållbar och miljövänlig transport levereras cyklarna direkt ifrån tillverkaren hem till dig. Cyklarna levereras områdesvis för att minimera avtrycket från speditörerna. 

Hur hjälper Ecochange till om cykeln skulle bli stulen? 

I grunden använder du din hemförsäkring. Kontakta oss vid en stöld så hjälper vi till med rutiner och förser dig med rätt och relevanta uppgifter som ditt hemförsäkringsbolag behöver tillsammans med en polisanmälan. Därefter ser vi snabbt till att du blir ersatt med en likvärdig eller bättre cykel, även om ditt försäkringsbolag gjort en åldersavskrivning. Ecochange täcker såväl en del av din självrisk, eller hela om du väljer det samt skyddar dig mot avskrivningar från ditt hemförsäkringsbolag.
 
 Det ger ett unikt och tryggt skydd i händelse av stöld. 

Har ni självriskeliminering? 

I grunden täcker vi upp till ett fast belopp i självrisk vid totalskada eller stöld av cykeln. Då har du ett bra och tryggt grundskydd. 
 
 Flera försäkringsbolag har ibland lite högre självrisker som räknas fram i procent av värdet. Väljer du en lite dyrare cykel rekommenderar vi självriskeliminering som vi erbjuder som tillval. Då slipper du en högre kostnad om oturen är framme. 

Vilka trygghetslösningar ingår i avtalet? 

Under hela hyresperioden har du två trygghetslösningar som medföljer ditt förmånscykelpaket:

 1. Ett kompletterande allriskskydd där Ecochange täcker mellanskillnaden på avskrivningen av cykeln vid totalskada vid olycksfall och stöld. Detta avtal förutsätter att du har en hemförsäkring med inkluderande drulleförsäkring gällande cykel till ett värde av cykelns nypris.
 
 2. Din arbetsgivare och Ecochange tillhandahåller en till trygghetslösning vid långtidssjukskrivning som täcker din månadskostnad om du skulle bli sjuk. Då får du behålla cykeln utan kostnad under sjukskrivningen.
 
 Läs mer om villkoren i din arbetsgivares Allmänna villkor för hyra av Förmånscykel. 

Vad händer om min anställning upphör under avtalet? 

Då upphör även ditt förmåncykelavtal. Om din anställning avslutas lämnar du antingen tillbaka cykeln till Ecochange eller så köper du ut den till då rådande marknadsvärde. Det finns inget som helst tvång, att cykla ska vara lätt och enkelt. Läs i avtalet om vad som gäller. 

Vad händer om jag blir helt sjukskriven under avtalet? 

Om du till följd av sjukdom är helt frånvarande från ditt arbete mer än avtalad tid och inte uppbär bruttolön som täcker hyran finns en försäkring som täcker bruttolöneavdraget under resterande sjukperiod. 

Vad händer om jag blir föräldraledig under avtalet? 

Om ledigheten påbörjas senare i avtalet går vår trygghetslösning in och finansierar din månadskostnad, utan tidsbegränsning eller självrisk under avtalade månader.

Kan ni erbjuda rabatter för enskilda cyklar eller produkter? 

Vårt avtal med cykeltillverkaren innebär att vi får ett mycket bra pris på varje enskild cykel eftersom vi beställer stora volymer åt gången. Av samma anledning kan vi inte erbjuda enskilda rabatter då priset från början redan är det lägst möjliga. 

Vår miljöpolicy

Ecochange erbjuder kostnadsneutrala, smidiga, och trygga personalförmåner. Vår starkaste positiva miljöaspekt är vårt huvuderbjudande Förmånscykel. 

Vi verkar för ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamheten för en renare miljö och arbetar för att reducera vår negativa miljöpåverkan. På så sätt verkar vi för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Som ett led i denna process tar vi hand om allt elektronikavfall, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial mm för återvinning.

Inom logistiken strävar vi efter effektivitet som bl.a. minimerar transporter. 

För internt bruk väljer vi även produkter som är miljövänliga och energieffektiva.

Som stor återförsäljare av tjänster och produkter inom personalförmåner tar vi ansvar och väljer noggrant distributörer och produkter som är miljöanpassade.

Genom utbildning och information till våra medarbetare engagerar vi oss för ett ökat medvetande i miljöfrågor.

Detta innebär att vi tillsammans med våra kunder säkrar den totala kvaliteten och miljövinsten.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår de av myndigheterna och av övriga intressenter fastställda miljökrav.