Bli en attraktiv arbetsgivare med hjälp av Ecochange

Cyklar, dator och möbler – alla attraktiva förmåner som du via oss kan erbjuda dina anställda mot bruttolöneavdrag. Tryggt, enkelt och ekonomiskt fördelaktigt.

Därför ska du erbjuda dina anställda en förmånscykel

En förmånscykel ger dina anställda chansen att förbättra hälsan, värna om miljön och spara pengar. Hittills har vi erbjudit vår lösning till över 250 000 medarbetare över hela Sverige. Ecochange har tagit fram en unik, marknadsledande och komplett trygghetslösning samt maximal administrativ avlastning för er som arbetsgivare.

En förmån med fler fördelar

Ecochange Förmånscykel stärker arbetsgivarvarumärket och gör företaget mer attraktivt för nya kandidater. Att fler cyklar bidrar till ökat välmående och minskar antalet sjukdagar. 

Att erbjuda en förmånscykel stärker ert företags miljömål. En enkel och konkret väg mot ett mer miljövänligt företag börjar med medarbetarna. Om fler cyklar till jobbet minskar utsläppen från fossildrivna transportmedel. 

Allt detta ingår i vårt erbjudande

Ecochange Förmånscykelavtal innehåller allt som behövs. Förutom hyran av cyklarna och eventuella tillbehör ingår leverans och injustering av cykeln samt vajer eller kättinglås.

Dessutom ingår en unik trygghetslösning i händelse av stöld, olycksfall, föräldraledighet, tjänstledighet eller långtidssjukdom. Allt detta är delar som vanligtvis inte går att köpa separat eller få paketerade.

Kontakta vår kundtjänst


Tel: 011-470 84 35
Mail: